வணக்கம் வருக வருக என பூவரசு வரவேற்கிறது

பட்டிமன்றம்

சாலமன் பாப்பையா


கலகலப்பான குடும்பத்திற்கு காரணம் ஆணா பெண்ணா?-1
கலகலப்பான குடும்பத்திற்கு காரணம் ஆணா பெண்ணா?-2
கலகலப்பான குடும்பத்திற்கு காரணம் ஆணா பெண்ணா?-3
கலகலப்பான குடும்பத்திற்கு காரணம் ஆணா பெண்ணா?-4
கலகலப்பான குடும்பத்திற்கு காரணம் ஆணா பெண்ணா?-6

சத்தியமே ! சாமர்த்தியமே! -1
சத்தியமே ! சாமர்த்தியமே! -2
சத்தியமே ! சாமர்த்தியமே!-3
சத்தியமே ! சாமர்த்தியமே!-4
சத்தியமே ! சாமர்த்தியமே!-5


சாலமன் பாப்பையாகாதல் திருமணங்கள் சமூகசிக்கலை தீர்க்கின்றன உருவாக்குகின்றன


லியோனி


*மகனா மகளா

*வேட்பாளரா? வாக்காளரா?

*பேச்சு பேச்சாஇருக்கவேண்டும்

*மக்கள் மனம் கவர்ந்த பாடலாசிரியர் யார்?ஞானசம்பந்தன்


* சுகமா சுமையா

அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா?-1
அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா? -2
அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா?-3
அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா?-4
அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா?-5
அவநம்பிக்கையா?அதிதீதநம்பிக்கையா?-6சாலமன் பாப்பையா75 ஆண்டு தமிழ்சினிமா சாதனையா? சோதனையா?( ஒலி)-1
75 ஆண்டு தமிழ்சினிமா சாதனையா? சோதனையா?( ஒலி)-2
75 ஆண்டு தமிழ்சினிமா சாதனையா? சோதனையா?( ஒலி)-3


பணமா?பாசமா?( ஒலி)-1
பணமா?பாசமா?( ஒலி)-2
லியோனி
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-1
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-2
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-3
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-4
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-5
வண்ணத்திரை பெண்களை சிறுமைபடுதுகிறதா? பெருமைபடுத்துகிறதா?( ஒலி)-61-கிராமமா?நகரமா?( ஒலி)
2-கிராமமா?நகரமா?( ஒலி)
3-கிராமமா?நகரமா?( ஒலி)

1-கூட்டுகுடும்பமா? தனிக்குடும்பமா?( ஒலி)
2-கூட்டுகுடும்பமா? தனிக்குடும்பமா?( ஒலி)
அழகே அறிவே-1
அழகே அறிவே-2
அழகே அறிவே-3
அழகே அறிவே-4
அழகே அறிவே-5
அழகே அறிவே-6
அழகே அறிவே-7
அழகே அறிவே-8லியோனி


சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?
சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?
சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?
சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?
சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?
சுதந்திரம் வரமா?சாபமா?நேற்றைய தலைமுறையா?இன்றயதலைமுறையா?சினிமாவிற்கு போகிறார்களா? சினிமாவோடு போகிறார்களா?

எவனோ ஒருவன் பட்டிமன்றம்(ஒலி)-1
எவனோ ஒருவன் பட்டிமன்றம்(ஒலி)-2


வீட்டுச்சூழலா?நாட்டுச்சூழலா?(ஒலி)


உழைப்பாளிகள் Vs படிப்பாளிகள் (ஒலி) 01
உழைப்பாளிகள் Vs படிப்பாளிகள் (ஒலி) 02


உறவுகளால் நெருக்கடியே Vs நிம்மதியே(ஒலி)


தமிழின் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் மக்களா?சினிமாவா?(ஒலி)தமிழர்பண்பாடு பின்பற்றப்படுகிறதா? பின்பற்றபடவில்லையா? (ஒலி) 01
தமிழர்பண்பாடு பின்பற்றப்படுகிறதா? பின்பற்றபடவில்லையா?(ஒலி) 2
தமிழர்பண்பாடு பின்பற்றப்படுகிறதா? பின்பற்றபடவில்லையா?(ஒலி) 3


சுதந்திரத்திற்குபின் வளர்ச்சியா?வீழ்ச்சியா?(ஒலி)


பட்டுக்கோட்டையா?கண்ணதாசனா?1.(ஒலி)
பட்டுக்கோட்டையா?கண்ணதாசனா?2.(ஒலி)


அன்றைய பெண்களா?இன்றைய பெண்களா?(ஒலி)1
அன்றைய பெண்களா?இன்றைய பெண்களா?(ஒலி)2

இன்றையதலைமுறை பெற்றது அதிகம் இழந்தது அதிகம்


திரைப்படவெற்றிக்கு பாடல்கள்முக்கியமா?இல்லையா?
இன்றைய இளைஞர்கள் செல்லும்பாதை திட்டமிட்டதா?திசைமாறியதா?


அப்பாவா அம்மாவா பட்டிமன்றம்
இயக்குனரா?நடிகரா?


உறவினரா?நண்பர்களா?