வணக்கம் வருக வருக என பூவரசு வரவேற்கிறது

பேச்சுக்கள்


தாயும் தாய்மொழியும் .வலம்புரிஜான்.
மறுபடியும் மகா(ஹா)பாரதம் சுகி சிவம

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


கம்பனும் கண்ணதாசனும்

| Track details |
| Track details | eSnips Social DNA

கந்தரலங்காரம்(கிருபானந்த வாரியார்
இலக்கியத்தில் நகைச்சுவை (கிருபானந்த வாரியார்)

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

கம்பராமாயணம் சுகி சிவம

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20

சொல்வேந்தர் சுகி சிவம் அவர்களின் அச்சம் தவிர் சொற்பொழிவு


தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை சுகி சிவம்

பாரதியின் குயில் பாட்டு – புலவா கீரன்

ஞானிகள்–சுகி சிவம்

கருத்துகள் இல்லை: