வணக்கம் வருக வருக என பூவரசு வரவேற்கிறது
மறைபொருள் குறும்படம்
__________________________

கருத்துகள் இல்லை: